W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Co oferujemy?

Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu ważnych organizacyjnych problemów jak też podczas wdrażania zmian i rozwoju organizacji. Ludzie są zawsze w centrum naszej uwagi, gdyż to od nich zależy, jak funkcjonują firmy. Rozumiemy także znaczenie dobrych procesów i organizacji pracy, które są kluczowe dla efektywnego wykorzystania potencjału ludzi. Gdy ludzie wiedzą , że ich praca jest potrzebna i dobrze wykorzystywana, ma to fundamentalne znaczenia dla motywacji do jej właściwego wykonywania.
Dwa kluczowe obszary naszej aktywności to projekty w zakresie:

Konsulting HR i organizacyjny
Szkolenia i Coachingi

Przygotowując i realizując projekty doradcze i rozwojowe z naszymi Klientami, pracujemy hołdując tym samym zasadom i regułom, jakie wdrażamy w ich firmach. Koncentrujemy się na bardzo dobrym zrozumieniu potrzeb Klientów i ich organizacji, skutecznej komunikacji oraz efektywnym zarządzaniu projektem. W wyniku wielu lat doświadczeń i wiedzy dotyczącej zarządzania projektami wypracowaliśmy własną autorską metodykę pracy, jako uniwersalną zasadę pracy z naszymi Klientami:

  • Identyfikacja potrzeb i definiowanie celów poprzez spotkania z Klientem i/lub audyt wybranego obszaru działalności firmy klienta.
  • Opracowanie sposobów i wybór metod osiągnięcia zdefiniowanych celów.
  • Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań dla osiągnięcia zaplanowanych celów.
  • Realizacja projektu wraz z monitoringiem wszystkich etapów – raport dla klienta po każdym etapie.
  • Ocena i weryfikacja rezultatów osiągniętych celów.
  • Planowanie dalszych działań (na życzenie klienta).

Na każdym etapie są stosowane nowoczesne narzędzia zbierania i analizy informacji oraz proponowane rozwiązania bazujące na najlepszych praktykach biznesowych profilowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Realizacja wszystkich etapów odbywa się w ścisłej współpracy z klientem i wymaga jego zatwierdzenia. Takie działanie zapewnia klientowi pełną kontrolę nad realizacją każdego etapu projektu, możliwość weryfikacji planowanych działań i celów pośrednich oraz zgodność osiąganych efektów z rzeczywistymi potrzebami firmy klienta.
Wszelkie nasze działania zawsze staramy się dopasować do przyjętych i obowiązujących u Państwa procedur lub metod współpracy, w zakresie ustalanym indywidualnie na etapie identyfikacji potrzeb i definiowania celów.