W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Jak delegować zadania?

Delegowanie budzi wiele obaw. Menedżerowie podają bardzo często racjonalne
powody, dla których unikają delegowania. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy ,
że są to po prostu wymówki.
Przeprowadź ćwiczenie. Wybierz przyczyny dla których nie delegujesz (bądź
szczery).

-„Mogę to zrobić szybciej niż on”
-„Przez ten czas, który poświęcę , aby objaśnić zadanie mógłbym sam je
wykonać”
-„Nie zrobi tego dokładnie w taki sposób jak ja”
-„Na pewno popełni błędy i będę musiał poprawiać”
-„Sam lubię to robić”
-„To zbyt ważne , bym mógł mu to powierzyć”
-„Może to zrobić lepiej niż ja”
-„Stracę nad tym kontrolę”

Jeżeli wybrałeś:
„Przez ten czas, który poświęcę , aby objaśnić zadanie mógłbym sam je wykonać”
„Mogę to zrobić szybciej niż on”
• Oznacza , że główną przyczyną dla której nie delegujesz jest czas.
Jeżeli wybrałeś:
„Nie zrobi tego dokładnie w taki sposób jak ja”
„Na pewno popełni błędy i będę musiał poprawiać”
• Twoją główną obawą przed delegowaniem jest precyzyjność.

Jeżeli wybrałeś:
„Sam lubię to robić”
„To zbyt ważne , bym mógł mu to powierzyć”
• Przyczyną braku delegowania są preferencje.
Jeżeli wybrałeś:
„Może to zrobić lepiej niż ja”
„Stracę nad tym kontrolę”
• To u źródeł twojej niechęci do delegowania leży obawa przed konsekwencjami.

Czy wszystkie czynności musimy wykonywać osobiście ?
Umiejętność delegowania jest niebywałą sztuką, której opanowanie przynosi duże korzyści
przedsiębiorstwu, poprawia organizację pracy oraz podnosi poziom zaufania kierownictwa do
pracowników. Daje wskazówki do samokształcenia i czyni pracownika współodpowiedzialnym
za efekty przedsiębiorstwa.
Jakie zdania powinniśmy delegować w każdym przypadku:
• zadania rutynowe
• zadania wymagające wiedzy specjalistycznej
• szczegółowe problemy
• prace przygotowawcze
Zdolność delegowania, czyli opanowanie techniki jest umiejętnością, którą możemy nabyć w
trakcie szkoleń lub stosując jedną z form - pomagających kierownikowi w poprawnym
delegowaniu np. wykaz "reguł delegowania". Są kierownicy, którzy mimo wieloletniej
praktyki każdorazowo przygotowując przekazanie zadania wspomagają się "regułami" -
odznaczając na marginesie omówione punkty.

Reguły delegowania

Co?
Zapoznaj się z pełna treścią zadania i odpowiedz na pytania:
Czy można je podzielić na zadania cząstkowe?
Jaki jest sens zadania i jaki cel chcesz osiągnąć?
Jakie odstępstwa dopuszczasz w osiągniętym wyniku?
Czy przewidujesz trudności, przeszkody w realizacji zadania?

Kto?
Kto ma najlepsze kwalifikacje, umiejętności i aktualnie czas na realizację zadania ?
Czy zadanie wykona jeden pracownik, czy należy powołać zespól ? W jakie kompetencje
należy wyposażyć wykonawcę (kierownika zespołu)?

Dlaczego?
Jaki cel chcę uzyskać delegując zadanie (realizacja zadania, motywacja pracowników,
podnoszenie kwalifikacji, dowartościowanie wykonawców, badanie umiejętności
kierowniczych lidera zespołu)?

Jak?
Czy pozostawiam pełną swobodę wykonawcy w realizacji zadania-jeżeli nie to:
Jakie metody należy stosować w trakcie realizacji zadania?
Jakie przepisy, wcześniejsze ustalenia, wytyczne, oczekiwania należy respektować?
Z jakimi działami, pracownikami należy współpracować , informować lub uzgadniać
wnioski?
Jaki jest nieprzekraczalny budżet na realizację zadania?
Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji zadania?

Kiedy?
Kiedy należy rozpocząć pracę?
Jaki jest ostateczny termin zakończenia?
W jakich pośrednich terminach mam być informowany o postępach w realizacji?
Kiedy muszę kontrolować, aby ewentualna interwencja nie była spóźniona?

Z obszarem delegowania ściśle wiąże się element kontroli, która również rządzi się
swoimi regułami i trzeba je dobrze poznać, aby… skutecznie delegować.

Co można zyskać skutecznie delegując zadania?

Jako menedżer na pewno czas, który można wykorzystać na te zadania, których
delegować nie można.
Jako szef – szacunek podwładnych oraz ich wdzięczność (im też będzie się łatwiej
pracowało…)

Czy można nauczyć się skutecznie i efektywnie delegować zadania?

Weź udział w szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy!

Kliknij, aby skontaktować się z nami!

 

Przeczytaj także: Czym jest zarządzanie zmianą?