W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Tajemnice skutecznej komunikacji. Głos

Brzmienie naszego głosu ma olbrzymie znaczenie w komunikacji werbalnej. Wyraża zarówno
nasze emocje dotyczące treści przekazywanej, ale także często nasz stosunek do odbiorcy
lub...nasze samopoczucie (zmęczenie, podekscytowanie, znudzenie itd.) Nie zawsze w sposób
naturalny głos jest dobrze „zestrojony”. Dlatego jest to jeden z elementów, który można ćwiczyć i
poprawiać, dostosowując go do naszych potrzeb komunikacyjnych (aktorzy, politycy, dziennikarze,
menedżerowie).

Oto kilka wskazówek jak uczynić swój głos posłusznym narzędziem przekazu:
♥ Uśmiech na twarzy to uśmiech w twoim głosie
♥ Oddychanie
♥ Głośność
♥ Skala głosu
♥ Modulacja głosu
♥ Szybkość wypowiedzi

Oddychanie
Mówca, który dłuższy okres czasu wydobywa z siebie głos, musi nauczyć się prawidłowo
oddychać. Należy ćwiczyć oddychanie przeponą czasem nazywane „oddychaniem brzuchem".

Głośność
Podniesienie głosu oznacza, że więcej powietrza musi przejść przez struny głosowe. Można
uzyskać to poprzez oddychanie przeponą! Uważać, aby nie zaciskać strun głosowych, co może
uniemożliwić wydobycie głosu.

Skala głosu
Należy mówić mając naturalną skalę głosu, tzn.: sopran, alt, bas czy tenor. Zbyt niska skala
sprawia, że głos brzmi monotonnie. Łatwiej jest mówić wyżej, niż niżej.
 
Poziom głośności wypowiedzi
 
 
Modulacja głosu
Modulacja głosu polega na spadku i wzroście głośności w słowie lub we frazie. Jest ona
najważniejsza, gdy chcemy przekazać wagę jakiegoś elementu podczas wypowiedzi oraz emocje.
Aby podkreślić dany punkt należy modulować głos i starać się mówić nieco głośniej.
 
Dykcja
Dykcja to wymowa, sposób wymawiania, czyli łączenie głosek w słowa i słów w zadnia. Opiera się
ona na znajomość norm i zasad kultury słowa oraz sprawności artykulacyjnej.
To właśnie prawidłowa artykulacja warunkuje czystą i wyraźną wymowę, chociaż można
prawidłowo wypowiadać poszczególne głoski, ale mieć złą dykcję. Ponieważ o poprawnej dykcji
decydują również inne czynniki. Jednocześnie można nieprawidłowo artykułować głoski, ale mieć
dobrą dykcję, gdy używa się różnorodnych środków wyrazu, stosuje się znaki przestankowe itp.
 
Czynniki wpływające na dykcję
O poprawnej dykcji lub jej braku decydują między innymi:
• budowa i fizjologia oraz naturalne możliwości aparatu mowy (dla prawidłowej dykcji
istotny jest przede wszystkim brak organicznych wad narządów mowy, wad zgryzu);
• stan zdrowia, właściwe funkcjonowanie układu mięśniowego, oddechowego;
• dobry słuch,
• dyspozycje psychofizyczne,
• postawa ciała i związany z nią prawidłowy sposób oddychania podczas mówienia,
• naśladowane wzorce, czynniki etniczne, klimatyczne; obserwacje sposobu mówienia
otoczenia, w jakim się człowiek wychowuje i dorasta;
 
Poprawność dykcyjna
Na poprawności dykcji wpływają:
• elastyczność i sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych (głownie języka, żuchwy i
warg oraz podniebienia miękkiego),
• precyzyjna artykulacja, czyli dokładne ruchy i układy narządów mowy konieczne do
wyartykułowania poszczególnych głosek,
• sprawna, precyzyjna wymowa szeregów głoskowych,
• swobodna wymowa trudnych grup spółgłoskowych, ciągów słownych,
• nośność głosu, jego słyszalność i melodyjność,
• właściwe posługiwanie się środkami ekspresji np. siłą głosu, wysokością głosu, barwą
głosu;
• prawidłowe akcentowanie,
• poprawne frazowanie,
• stosowanie pauz,
• wymowa zgodna z ogólnokrajowymi normami wymowy (bez dialektu, regionalizmów).

Dykcję można poprawić, ale trzeba ją ćwiczyć, a my możemy Ci w tym pomóc.

Weź udział w szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy! Kliknij, aby skontaktować się z nami!

Zapraszamy na nasze szkolenia menedżerskie!☺

 

Przeczytaj także: 

Tajemnice skutecznej komunikacji. Strefy dystansu