W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Zarządzanie projektami

Co to jest projekt?

• niepowtarzalne (realizowane jednorazowo)
• złożone przedsięwzięcie
• zawarte w skończonym przedziale czasu – z wyróżnionym początkiem
i końcem
• realizowane zespołowo (wielopodmiotowo)
• w sposób względnie niezależny od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa, instytucji
• za pomocą specjalnych metod oraz technik.
 
Bardzo stare przekazy historyczne dotyczące np. budowy chińskiego muru czy egipskich piramid opisują podejście projektowe. Pierwszym nowocześnie zarządzanym projektem był realizowany w latach czterdziestych w USA projekt o nazwie MANHATTAN, którego celem było zbudowanie bomby atomowej.

Dlaczego zarządzanie projektami?

Sukces przedsiębiorstwa na rynku zależy w dużym stopniu od umiejętności samodoskonalenia - od sposobu przygotowania i realizowania zmian (szczególnie tych realizowanych pod presją czasu) – zwanych projektami. System „projektowy” rozwija się w odpowiedzi na zmiany otoczenia organizacji:

Zarządzanie projektami to dyscyplina integrująca całość zagadnień
związanych z realizacją projektów. Zarządzanie projektami polega na
wykorzystywaniu do działań projektowych wiedzy, umiejętności, narzędzi i
technik w celu osiągnięcia lub przekroczenia oczekiwań i potrzeb głównych
udziałowców projektu.
Praca w trybie procesowym (operacyjnym) została dość dobrze rozpoznana
już początkowym etapie rozwoju technologii "taśmy montażowej", a
zarządzanie procesami jest traktowane jest nadal jako "klasyka"
managementu. Obecnie koniecznym elementem rozwoju większości
współczesnych organizacji stały się projekty.
Współczesne warunki dynamicznego, konkurencyjnego rynku powodują, że
większość organizacji zmuszona jest podejmować różne projekty,
napotykając na problemy z ich realizacją. Zarządzanie projektami "chroni"
powstające wyniki projektu przed nieprzewidzianymi wpływami otoczenia.
Gdy przedmioty odbioru zostają przekazane użytkownikom, ich „ochrona"
(zarządzanie projektem) nie jest już konieczna i projekt zostaje zamknięty.
 

Cechy projektu

• Jest jednorazowy
• Ma zdefiniowany cel
• Jest złożony – można go podzielić na zadania
• Jest ograniczony terminem
• Jest ograniczony finansami
• Może być ograniczony zasobami
• Często ma charakter interdyscyplinarny

Porównanie zarządzania przedsiębiorstwem z zarządzaniem projektami

Źródło: M.Trocki, B.Grucza, K.Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003

Cele projektu

Podstawowym celem zarządzania projektami jest uzyskanie określonych
osiągnięć (CELE, JAKOŚĆ). Cele te muszą być zrealizowane w ramach
założonych KOSZTÓW i założonego harmonogramu (CZAS).
 
Zarządzanie projektem to celowe planowanie, kontrola i sterowanie procesem wraz
z wykorzystaniem zasobów przeznaczonych do jego realizacji (czas, ludzie, finanse
itd.).
Ze względu na złożoność, pracochłonność i długotrwałość realizacji projekt jest
dzielony na zadania cząstkowe.
Zarządzanie projektem to stałe odpowiadanie sobie na pytania:
• Czy osiągnięte zostały cele projektu?
• Czy Klienci/użytkownicy są zadowoleni?
• Czy projekt zrealizowano w terminie?
• Czy projekt zrealizowano w ramach zaplanowanego budżetu?

Przebieg krzywej osiągania celów projektu

Chcesz doskonalić swoje umiejętności Zarządzania Projektami?

Weź udział w szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy!
Kliknij, aby skontaktować się z nami!
 

Zapraszamy na nasze szkolenia menedżerskie dla firm☺

Przeczytaj także: Jak delegować zadania?