W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne to strategia wykorzystywana w celu rozwoju pracownika. Jest oparta na dostosowaniu udzielanego mu wsparcia w zależności od etapu rozwoju i wdrożenia w firmie, w jakim się znajduje. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak skutecznie wprowadzić i wykorzystać przywództwo sytuacyjne w Twojej firmie.

Przedmiot szkolenia:
- Identyfikacja zasobów potrzebnych do rozwoju umiejętności przywództwa,

- Opracowanie modelu przywództwa sytuacyjnego i jego zastosowanie w kierowaniu zespołem,

- Ustalenie skutecznych strategii sytuacyjnych motywowania i angażowania ludzi,

- Zrozumienie przez menedżerów roli przywódcy, w tworzeniu organizacji osiągającej najlepsze wyniki,

- Tworzenie i rozwijanie zespołów osiągających doskonałe wyniki.

Ramowy zakres szkolenia:

Zespół a przywództwo
- „Organizm” – jak funkcjonuje zespół, role w zespole, niezbędne elementy do osiągania sukcesu. Ćwiczenie określające preferowane zachowania zespołowe, pokazujące jak ważny jest dobór osób, aby optymalizować pracę.

- Przyjmowanie ról w zespole zależnie od poziomu kompetencji oraz motywacji.

- Przywódca – menedżer. Stworzenie z grupą dwóch charakterystyk, odróżnienie roli menedżera w organizacji od przywódcy zespołu.

- Modele przywództwa zależenie od poziomu: planowania, organizacji, motywacji, instruowania, wsparcia, delegowania, uczenia.

- Wzorce przewodzenia wg. Wirginii Seatir – poznanie własnego i preferowanego modelu przywództwa.

- Ćwiczenie wraz z odgrywaniem ról pokazujące osobiste predyspozycje do zarządzania. Na bazie formularzy każdy z uczestników na nowo odkryje swoje mocne strony oraz cechy przywódcze.

Umiejętność motywowania i angażowania ludzi, 

- Jak radzić sobie z przekonaniami i dążyć do wyznaczonego celu w sytuacji odmiennych poglądów w grupie?

- Kierowanie ludzi na cel i wzorce przewodzenia w grupie w praktyce,

- gra negocjacyjna „RAJ” Omówienie gry, wyłonienie strategii dobrego rezultatu, pokazanie zależności sposobów myślenia i działania. Wyłonienie źródeł konfliktu zewnętrznych i wewnętrznych, pokazanie różnic ich działania i wpływu na emocje poszczególnych osób. Intencje ludzi i ich sposób wyrażania, mechanizm oddzielenia zachowań od osoby w patrzeniu na innych ludzi. Oddzielenie zachowań od intencji. Ćwiczenie na bazie scenariusza sytuacji oraz własnej oceny na poziomie własnych wartości.

- Model R. Diltsa jako narzędzie motywowania i angażowania ludzi. Skuteczna komunikacja przywódcy, wywieranie wpływu zależnie od celu oraz poziomu motywacji pracownika. Ćwiczenia dotyczące formułowania komunikatów, dobór języka i struktury rozmowy zależnie od poziomu rozwoju członków zespołu.

- Hierarchia wartości – odkrywanie głównych motywatorów i demotywatorów działania i ich zastosowanie w praktyce. Ćwiczenie na wyborze, ocenie oraz decyzji, jakie wartości i przekonania są dominujące dla menedżera oraz dla zespołu.

Umiejętność rozwijania ludzi – rola coacha, delegowanie a mentoring

- Rozbudowa umiejętności coachingowych na poszczególnych poziomach R. Diltsa ze szczególnym uwzględnieniem struktury informacji zwrotnej. Ćwiczenia rozmów coachingowych w oparciu o model.

- Mentoring kontra delegowanie – efektywne zastosowanie.

- Zasady moderacji, rola moderatora, struktura i planowanie efektywnego procesu. Stawianie celów rozwojowych oraz kroki ich realizacji. Formularze wspierające moderację.

- Zasady delegowania. Kiedy należy delegować a kiedy wspierać i instruować. Skuteczne delegowanie w oparciu o poziom kompetencji pracownika.

- Motywacja od i do celu – dwa rodzaje osobowości pracowników. Moduł wskazuje jak rozpoznawać styl motywacji zależnie od celu zadania. Mini scenki wraz z omówieniem. Dwa różne style osiągania celów.

- Presupozycje w pytaniach jako sposób prowadzenia ludzi do rezultatu.

- Samokontrola. Jak rozwijać zdolność świadomego działania i kontrolowania własnych i cudzych reakcji.