W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dyscyplina integrująca całość zagadnień związanych z realizacją projektów. Firmy opierają się na wykonywaniu projektów, a ich skuteczne wdrażanie może przynieść firmie mierzalne rezultaty. Jakie narzędzia będą pomocne w zarządzaniu projektami? Jak zarządzać ryzykiem? Jak ustalić plan realizacji projektu i zadań?

Celem szkolenia jest:

Poznanie przez uczestników zasad i nabycie kompetencji w zakresie

- Podstawowych pojęć dotyczących zarządzania projektami

- Zrozumienia integralności grup procesów w ramach zarządzania projektem,

- Angażowania i motywowania zespołu projektowego i wykonawców zadań,

- Stworzenia planu projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania,

- Tworzenia dokumentów systematyzujących zarządzanie projektem,

- Zdefiniowania zależności między zadaniami projektowymi (Metoda Ścieżki Krytycznej),

- Oceny i pomiaru ryzyka w projekcie,

- Analizy opłacalności ekonomicznej projektu oraz poznania i wykorzystywania źródeł finansowania projektu,

- Wdrożenia planu projektu,

- Identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany w projekcie,

- Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone.

Ramowy zakres szkolenia:

1. Dobry start to połowa sukcesu, czyli jak zacząć?

2. Dokąd zmierzamy i dlaczego, czyli dobry cel wyznacza kierunek.

3. „Mam plan...”.

4. Ruszamy w drogę do celu.

5. Planuj i panuj, czyli o zaletach kontroli.

6. Jesteśmy u celu i co dalej?

7. A co zrobić, gdy coś się nie udaje?

8. Podstawy prawne i ekonomiczne projektu – ważne i poważne.

9. Analizy ekonomicznej opłacalności projektu, czyli policz, co warto policzyć.

10. Metody i źródła finansowania projektów – skąd na to wziąć pieniądze?

Czas realizacji - 3 dni. Szkolenie może być realizowane jako dwa moduły 1 x 2 dni + 1 x 1 dzień