W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Zarządzanie przez cele (MBO) - szkolenie

Postulowane przez Petera Druckera Zarządzanie Przez Cele(MBO) ma być odpowiedzią na dotychczasowe modele zarządzania i eliminować nadmierną dyrektywność oraz skupienie na reagowaniu firmy na bieżące wydarzenia. Jak działa zarządzanie przez cele? Jak wprowadzić je w firmie, a później kontrolować i monitorować? Jakie są z niego korzyści?

Cele szkolenia:

- Zapoznanie się z formułą i zasadami zarządzania przez cele,
- Kształcenie umiejętności formułowania celów skorelowanych ze strategią firmy,
- Dostarczenie narzędzi interpersonalnych do budowania relacji w zespole wspomagających proces zarządzania przez cele,
- Poznanie narzędzi potrzebnych do kontrolowania i monitorowania w systemie zarządzania przez cele.

Ramowy zakres szkolenia:

1. Efektywne zarządzanie strategiczne w kontekście zarządzania przez cele.
2. Umiejętności interpersonalne wspierające proces zarządzania przez cele ( formułowanie komunikatów, precyzja języka, potwierdzanie zrozumienia).
3. Określanie i precyzowanie kryteriów dotyczących celu. ( ustalanie niezbędnych kryteriów, ćwiczenie formułowania celów wg. kryteriów WARTO).
4. Cele organizacji - przekazywanie "w dół" ( od strategii do celu, piramida celów w organizacji).
5. Wpływ menedżerów na doskonalenie wyników.
6. Ustalanie planów i angażowanie pracowników ( motywowanie w realizacji celów).
7. Ocena stopnia realizacji założonych celów.
8. Ustalanie planów i pomiarów działań.
9. Diagnoza sytuacji - określanie przyczyn słabszych niż oczekiwano wyników cząstkowych.
10. Skuteczne rozliczenie realizacji celów.
11. Wspieranie rozwoju umiejętności pracowniczych.

Czas trwania: 1 dzień.