W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Zarządzanie zmianą w organizacji - szkolenie

W twojej firmie przychodzi czas na zmianę. Zadaniem, przed jakim stajesz, jest nadzorowanie tego procesu i przygotowanie załogi na przekształcenia. Kluczem do zmiany negatywów w pozytywy są umiejętności menedżera, które pozwalają przewidzieć ewentualny opór i przeanalizować powody jego rodzenia się. Jak przeprowadzić zmianę w firmie w sposób bezbolesny? Jak wykorzystać feedback i skutecznie komunikować się w zespole?

Celem szkolenia jest:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów funkcjonowania organizacji w trakcie zmiany, a w szczególności:

- Etapów przechodzenia przez i zjawiska oporu wobec zmiany,

- Powstających zagrożeń i sposobów zapobiegania im,

- Roli komunikacji w organizacji podczas zmiany,

- Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności w obszarze,

- Przewidywania zagrożeń i opracowywania planów przeciwdziałania,

- Właściwej identyfikacji problemów,

- Rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych poprzez pracę zespołową, indywidualne wsparcie i coaching.

Zakres tematyczny:

1. Mechanizmy zachodzące w organizacji podczas zmiany.

2. Czy kultura firmy sprzyja zmianie czy nie?

3. Rola komunikacji w organizacji w trakcie zmiany.

4. Źródła konfliktów i metody ich rozwiązywania.

5. Rola menedżera w zmianie.

6. Możliwe zagrożenia w trakcie zmiany.

7. Umiejętności komunikacyjne.

8. Proces komunikacji- planowanie wzorcowego procesu.

9. Wpływ komunikacji na pracę zespołową.

10. Ćwiczenie zastosowania nabytych umiejętności i analiza (nagranie video).

11. Udzielanie informacji zwrotnej – odgrywanie ról + analiza.

12. Zaplanowanie zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy – plany indywidualne.

Czas trwania szkolenia: 2 dni.